ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ

Γκιώνας 1Α, Μεταμόρφωση, 14451, ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ: 210 2020232
Φάξ: 210 2020775 
Εmail: info@mavrogenis.com

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών Τ.Κ.: 57001 Θέρμη, Τ.Θ. 60688
Τηλ: 2310 474299, 2310 420302
Φάξ: 2310 472155  
Email: thessaloniki@mavrogenis.com

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

Αρέθα 89 Τ.Κ.: 26443 Πάτρα
Τηλ: 2610 462070, 2610 435075
Φάξ: 2610 462071  
Email:patra@mavrogenis.com

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ετεοκρητών & Λυκείου 50 Τ.Κ.: 71305, Κορώνη Μαγαρά, Ηράκλειο
Tel: 2810 280310
Φάξ: 2310 280310 
Email: iraklio@mavrogenis.com

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Καποδιστρίου 2 Τ.Κ.: 41222 
Τηλ: 2410 672902
Φάξ: 2410 625079
Email:larisa@mavrogenis.com