Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για τη διανομή των προϊόντων μας τόσο στους ασθενείς που τα χρησιμοποιούν κατ’οίκον, όσο και σε συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο υπάλληλος Logistics καλείται να διεκπεραιώνει με ακρίβεια και ταχύτητα τη συλλογή, συσκευασία και αποστολή των παραγγελιών ασθενών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας.

Επιπλέον, στο Logistics ανήκει και η ομάδα των οδηγών του ιδιόκτητου στόλου διανομής της εταιρείας, παραδίδοντας με επαγγελματισμό και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση τα υλικά, σε επιλεγμένες περιοχές. Ιδιαίτερη σημασία για εμάς έχει η κατανόηση ότι με την εργασία μας συμβάλλουμε στην ποιότητα της ζωής του ασθενούς.


Αποστολή Βιογραφικού


Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμα. Επιλέξτε το βιογραφικό σας και στη συνέχεια επιλέξτε Αποστολή.
*Τα βιογραφικά εξετάζονται, όταν προκύψει νέα θέση εργασίας στην εταιρεία μας και διατηρούνται, σύμφωνα με την πολιτική μας, για 1 χρόνο.Λάβαμε το βιογραφικό σας, ευχαριστούμε.
Προέκυψε κάποιο σφάλμα δοκιμάστε ξανά.