Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για τη διανομή των προϊόντων μας τόσο στους ασθενείς που τα χρησιμοποιούν κατ’οίκον, όσο και σε συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο υπάλληλος Logistics καλείται να διεκπεραιώνει με ακρίβεια και ταχύτητα τη συλλογή, συσκευασία και αποστολή των παραγγελιών ασθενών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας.

Επιπλέον, στο Logistics ανήκει και η ομάδα των οδηγών του ιδιόκτητου στόλου διανομής της εταιρείας, παραδίδοντας με επαγγελματισμό και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση τα υλικά, σε επιλεγμένες περιοχές. Ιδιαίτερη σημασία για εμάς έχει η κατανόηση ότι με την εργασία μας συμβάλλουμε στην ποιότητα της ζωής του ασθενούς.