Η Mavrogenis δημιουργήθηκε πριν από 30 χρόνια και πρωταγωνιστεί στον χώρο της υγείας με προϊόντα και υπηρεσίες που δίνουν αξία στους ασθενείς και στους επαγγελματίες υγείας. Η εταιρεία μας απασχολεί πάνω από 420 άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι στο όραμα και στις αξίες της εταιρείας.

Το όραμά μας

Επιδίωξή μας είναι να είμαστε η κορυφαία εταιρεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ελλάδα, διατηρώντας το θετικό ρυθμό ανάπτυξής μας, μέσω των συνεργασιών μας με εταιρείες που μοιράζονται το ίδιο όραμα με εμάς, αλλά και τη προτίμηση και εμπιστοσύνη των πελατών μας και των επαγγελματιών υγείας.

Στόχος μας είναι να υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια για τη βελτίωση της εταιρείας μας, μένοντας πάντα πιστοί στο ήθος και τις αξίες μας.

Η αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υποστήριξης που εξασφαλίζουν στους πελάτες μας καλύτερη ποιότητα ζωής και στους επαγγελματίες υγείας τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τους ασθενείς τους.

Οι αξίες μας

Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα.
Εργαζόμαστε με πάθος και ξεχωρίζουμε σε ό,τι κάνουμε.
Πιστεύουμε και επενδύουμε στη μάθηση και στην εξέλιξη των εργαζομένων.
Σεβόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας και η ικανοποίησή τους είναι για εμάς πρωτεύουσας σημασίας.
Πιστεύουμε στην ομαδική δουλειά και την ευγενή άμιλλα.
Στοχεύουμε σε βιώσιμη ανάπτυξη στηρίζοντας την κοινωνία και προστατεύοντας το περιβάλλον.

Διασφάλιση Ποιότητας

Η διασφάλιση της ποιότητας τόσο των προϊόντων όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί προτεραιότητα για την Μavrogenis. Για τον λόγο αυτό, εφαρμόζουμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας απόλυτα συμμορφούμενο με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 καθώς και με την υπουργική απόφαση 1348/04. Παράλληλα δεχόμαστε, στα πλαίσια της υγιούς συνεργασίας με τους οίκους, επιθεωρήσεις από τους ελεγκτικούς τους φορείς.

Η Μavrogenis εφαρμόζει μια πολιτική διαχείρισης ποιότητας αυστηρών προδιαγραφών με στόχο την:

  • Αδιάλειπτη προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών 
  • Συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής των λειτουργικών διαδικασιών
  • Συστηματική προσαρμογή και συμμόρφωση στις θεσμικές ή κανονιστικές απαιτήσεις
  • Διατήρηση και ενίσχυση της καλής φήμης της εταιρείας ως προς την ποιότητα, την παρεχόμενη εξυπηρέτηση και την αξιοπιστία της

Όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στις παραπάνω δραστηριότητες, λειτουργεί με τις βέλτιστες πρακτικές, που διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και η ενημέρωση που παρέχει η Mavrogenis ικανοποιούν πλήρως τις προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα διεθνή πρότυπα.